Jüri Daniel

Jüri Daniel meenutab ujumisvõistluseid ennesõjaaegses Eestis ja elu Saksa okupatsiooni aegses Eestis. Täispikk eluloointervjuu asub Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Salvestatud augustis, 2018.