Jüri Daniel

Jüri Daniel meenutab ujumisvõistluseid ennesõjaaegses Eestis ja elu Saksa okupatsiooni aegses Eestis. Täispikk eluloointervjuu asub Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Salvestatud augustis, 2018.

Eluloointervjuu tehnilised andmed: koosneb kaheksast failist, kokku 76 minutit ja 34 sekundit, failimaht kokku 25,79 GB

Vaata rohkem infot Jüri Danieli kohta: https://www.esbl.ee/biograafia/J%FCri_Daniel

Rohkem infot: maris.magi@spordimuuseum.ee