SpordiMälust

SpordiMälu projektiga alustab Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum isikustatud Eesti spordipärandi digitaalset kogumist. Muuseum salvestab videos personaalseid meenutusi ja lugusid endistelt tippsportlastelt, spordiveteranidelt, spordikorraldajatelt ja lähemalt või kaugemalt spordi- ja liikumisharrastusega seotud isikutelt ja kõigilt, kes soovivad jagada enda lugusid seoses spordiga. Kui spordimeedia katab ära peamiselt tulemused ja vahetud emotsioonid ning elulooraamatuid avaldavad vähesed, siis spordimuuseumi suurprojekt võimaldab täita lünga Eesti spordimälu terviklikumal säilitamisel kõige kaasaegsemal kujul. Lisaks temaatilistele lugudele ja pikematele intervjuudele on projekt platvormiks kõigile, kes on osa saanud märgilistest spordisündmustest ning sooviksid seda ajaloo jaoks säilitada. Olgu tegemist lugudega olümpiaregati korraldamisest, ennesõjaaegsetest treeningutest, osalemisest I Tartu Maratonil või muudest juhtumistest, mis Eesti spordi ajalukku jälje jätnud.

Lugude salvestamiseks kõnes ja pildis on loodud võimalused Tartus, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Erandjuhtudel on võimalik kokku leppida ka külaskäik intervjueeritava valitud kohta.

Elavas esituses meenutused ja lood säilitatakse spordimuuseumis ning on vastavalt kokkuleppele osalejatega edaspidi avalikkusele ja uurijatele kättesaadavad, sealhulgas loodavas veebikeskkonnas.

Alates 24. augustist on kõigil võimalik esitada ettepanekuid ja end ise SpordiMälu projekti üles anda.

Kas Sinul on jutustada enda vanem mälestus, kogunenud emotsioon või päris hiljutine lugu seoses spordiga? Anna meile endast märku! Kui tead kedagi, kelle lugu vääriks talletamist, anna sellest samuti teada. Koos seisame hea selle eest, et olulised lood ei läheks kaduma. 

Vaata lisaks: