Evelyn Koop

Võimlemislegend Evelyn Koop meenutab oma õpetajat Ernst Idlat, Montreali OM avatseremioonia korraldamisel osalemist ja tööst rahvusvahelise võimlemisliiduga. Täispikk eluloointervjuu asub Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis. Salvestatud augustis, 2018.